Table: Aśoka, Barabar Hill Cave-Inscriptions, 2

Vowels
a
 
ā
 
i In basket
 
ī
 
u
 
ū
 
 
 
 
 
e
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket
 
kha In basket
 
ga
 
gha
 
ṅa
Palatals
ca
 
cha
 
ja
 
jha
 
ña
Retroflexes
ṭa
 
ṭha
 
ḍa In basket
 
ḍha
 
ṇa
Dentals
ta In basket
 
tha
 
da In basket
 
dha
 
na
Labials
pa In basket
 
pha
 
ba
 
bha
 
ma
Semivowels
ya In basket Var.
 
ra
 
la In basket
 
va In basket
Sibilants
śa
 
ṣa
 
sa In basket
 
ha
 
xa