Table: Kankali Tila tank dedication

Main letter not marked as variant: ma [id:42463]
Vowels
a
 
ā
 
i
 
ī
 
u
 
ū
 
 
 
 
 
e In basket
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket Var.
 
kha In basket
 
ga In basket
 
gha
 
ṅa
Palatals
ca In basket
 
cha
 
ja In basket
 
jha
 
ña Var.
Retroflexes
ṭa
 
ṭha
 
ḍa
 
ḍha
 
ṇa
Dentals
ta In basket Var.
 
tha
 
da In basket Var.
 
dha In basket
 
na In basket
Labials
pa In basket Var.
 
pha
 
ba In basket Var.
 
bha Var.
 
ma In basket Comm.
Semivowels
ya In basket
 
ra Var.
 
la In basket Var.
 
va In basket Var.
Sibilants
śa In basket
 
ṣa Var.
 
sa In basket Var.
 
ha Var.
 
xa