Table: Ṛgveda

Vowels
a In basket
 
ā In basket
 
i In basket
 
ī In basket
 
u In basket Var.
 
ū
 
 
 
 
 
e In basket
 
ai
 
o In basket
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket Var.
 
kha In basket
 
ga In basket
 
gha In basket Var.
 
ṅa
Palatals
ca In basket Var.
 
cha In basket Var.
 
ja In basket Var.
 
jha
 
ña
Retroflexes
ṭa In basket Comm.
 
ṭha
 
ḍa
 
ḍha
 
ṇa In basket Var.
Dentals
ta In basket Var.
 
tha In basket
 
da In basket Var.
 
dha In basket Var.
 
na In basket Var.
Labials
pa In basket Var.
 
pha
 
ba In basket Var.
 
bha In basket Var.
 
ma In basket Var.
Semivowels
ya In basket
 
ra In basket Var.
 
la
 
va In basket Var.
Sibilants
śa In basket Var.
 
ṣa In basket Var.
 
sa In basket Var.
 
ha In basket Var.
 
xa